ສຸ​ຂະ​ພາບ

ອາການຂອງລາສີແລະພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ

ຄົ້ນພົບເຊິ່ງແມ່ນພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍປົກຄອງດ້ວຍ 12 ອາການຂອງລາສີເພື່ອຮູ້ວ່າສຸຂະພາບອ່ອນເພຍໃນແຕ່ລະອາການຂອງລາສີແມ່ນຫຍັງ.